Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Rajz linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Rajz képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: rajz.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 95 db
 A Holisztikus- jobb agyféltekés rajzolás lényege

A Holisztikus- jobb agyféltekés rajzolás lényege

Amikor érzelmi stressz hatása alatt vagyunk, nem tudjuk az agy teljes kapacitását kihasználni, mert a bal agyfélteke "pánik üzemmódba" kapcsol, ami az "üss, vagy fuss" reakció néven ismert. Ha az érzelmi stressz állapotából kiszabadulunk, képesek leszünk nyugodtan, és hatékonyan működni, mivel a bal agyfélteke logikája és a jobb agyfélteke kreativitása akadálytalanul elérhető lesz.

25 ezer éves barlangrajzok

25 ezer éves barlangrajzok

Egy francia barlangban 25 ezer évesnek gondolt barlangrajzokat találtak Egy nyugat-franciaországi barlangban, a Charente régióban, a lascauxinál régebbinek gondolt barlangrajzokat fedeztek fel. Az első elemzések azt sugallják, hogy az alkotások 25 ezer évvel ezelőtt készültek - mondja Henri de Marcellus, Vilhonneur város - a barlang tulajdonosa - polgármestere. A barlangászok decemberi túrájuk során akadtak a barlangrajzokra. A leletről azonban addig nem beszéltek, míg el nem végezték az első vizsgálatokat. Ezek megerősítették, hogy a rajzok valószínűleg régebbiek, mint a lascauxi és az altamirai alkotások.

400 gyermekrajz érkezett a pályázatra

400 gyermekrajz érkezett a pályázatra

A Magyar Tudományos Akadémia A tudomány az élhető Földért gondolat jegyében szervezte az idén a magyar tudomány ünnepe kiemelt rendezvényeit. Ez alkalomból először írtak ki gyermekrajzpályázatot, amelynek eredménye minden várakozást felülmúlt - olvasható az MTA honlapján. A gyerekek bármilyen technikával készült alkotásaikkal pályázhattak. A zsűri két, 6-10 évesek és 11-14 évesek korosztályban várta a pályaműveket.Mint olvasható a honlapon, 'a pályázatra beküldött rajzok nagyon reményteljesek voltak. A gyermekek nem azt rajzolták, amit a televízió ont rájuk, hanem észrevették a természetet. Rajzoltak hegyet, lovat, fákat, lovakat, rókát, vagy épp tündér-királykisasszonyt. Az alkotásokat látva mindenkit megkísértett az optimizmus: talán ez a nemzedék (...) képes lesz meghallani a csendet, gyönyörködni a Duna hullámaiban, alkotni és tenni az élhetőbb környezetért'.

9000 éves barlangrajzok Argentinában

9000 éves barlangrajzok Argentinában

Chile-Argentina határátlépésünk során egy plakáton barlangfestményekre lettem figyelmes, mely egy Perito Moreno falu mellé volt nyilazva és azt írták, hogy a festmények 9000 évesek. Nem túl sok fantázia szorult az Argentinokba, hogy 3 dolgot is Perito Morenoról neveztek el, melyek egymástól több száz km re vannak. Ugyanis, a gleccseren kívül létezik még egy falu és még egy nemzeti park is, ami ugyanezt a nevet kapta.

A barlangrajzok lovai

A barlangrajzok lovai

A Przewalski-ló, az egyetlen ma élő igazi vadló feltűnően hasonlít a barlangok falán lévő kőkorszaki festmények lovaira. E faj története tele van drámai fordulatokkal; 1879-ig kipusztultnak hitték, amikoris Nyikolaj Przewalski kapitány, az orosz cári hadsereg tisztje Ázsiában látott néhány példányt. Az ezt követő befogó expedíciók az 1960-as évekre majdnem teljesen kiírtották a lovakat. Csupán tizenketten maradtak, az állatkertek nemzetközi összefogása eredményeként a ma élő példányok mind tőlük származnak. A második világháború alatt ismét majdnem kihalt a faj, végül újra sikerült megmenteni. Kérdés tehát, vajon képesek-e ezek a lovak önálló, emberi beavatkozás nélküli életre, nem tűnt-e el belőlük az ehhez létfontosságú genetikai sokféleség?

A barlangrajzok vagy barlangfestmények

A barlangrajzok vagy barlangfestmények

Bölény ábrázolásának reprodukciója az Altamira-barlangból, Spanyolország A barlangrajzok vagy barlangfestmények az őskor művészetének a termékenység istennők mellett leghíresebb, legismertebb emlékei. A késő jégkor utolsó szakaszában, a kb. 27 000 éve kezdődő időszaktól keletkezett barlangfestmények, karcolt rajzok egészen az i. e. 10. évezredig jellemzőek voltak. A barlangfestmények Andalúziától egészen a Bajkál-tóig terjednek, legsűrűbben Franciaország és Spanyolország barlangjaiban fordulnak elő, hiszen a földrajzi adottságok itt kedveztek legjobban a nagy népességsűrűségnek.

A Jobb agyféltekés rajzolásról

A Jobb agyféltekés rajzolásról

Sokan, sokféle módon tanítják ma a 'Jobb agyféltekés rajzolás' technikáját. A módszert eredetileg Betty Edwards és Roger W. Sperry, kaliforniai professzorok fejlesztették ki. A 4 napos tanfolyam alatt megtanulunk fényképről portrét rajzolni. Olyan technikákat alkalmazunk, amelyek előhívják a jobb agyfélteke működését; például fejjel lefelé rajzolás, negatív terek megfigyelése. Ezen technikák elsajátításával elsősorban rajzolni tanulunk, de rajzolás csupán eszköz, és nem végcél. A tanfolyam elsősorban látni tanít! Ha képesek vagyunk más nézőpontból szemlélni a világot, képesek vagyunk a megismerésre. Ha megismerjük, képesek vagyunk a dolgokat úgy elfogadni, ahogy vannak. Ha elfogadjuk, képesek vagyunk békében élni önmagunkkal és képesek vagyunk harmonikus kapcsolat kialakítására környezetünkkel.

A műkréta

A műkréta

A műkréta (18. századi feltalálójáról Conté-krétának is nevezik) lágyabb eszköz: sűrűbb, szemcsésebb vonalakat lehet vele rajzolni. A tónus mélységeit eldörzsöléssel vagy vonalvastagítással könnyebben ki tudja fejezni, mint a keményebb ceruza. Ezért főleg tónus- és faktúratanulmányokhoz használható eredményesen. Különböző keménységben állítják elő, ez azonban a színt nem befolyásolja. Legkedveltebb színváltozatai a fekete, a barna és a vörös Rötli. A préselt szenet is a krétához sorolhatjuk. A krétarajzokat is fixálnunk kell.

A műszaki rajz alapjai

A műszaki rajz alapjai

A könyv a rajzolás alapjainak (rajzeszközök, rajzfajták, rajzszabványok stb.) áttekintése és az ábrázolási módok, ill. a méretmegadás szabályainak ismertetése után bemutatja az alapvető síkmértani szerkesztéseket (egyenes és görbe vonalú síkidomok szerkesztése, műszaki görbék és jelleggörbék szerkesztése). A könyv végén található feladatgyűjtemény kiválóan alkalmas a szerkesztések otthoni gyakorlásához.

Hirdetés
A művészet

A művészet

A művészet a természet megszentelése, a természeté, mely mindazoké, akik örülnek az életnek. A hinduk, asszírok, egyiptomiak, görögök - ékesen szólva - nagy művészete, a középkor és a reneszánsz művei, valamint a modernitás művészetének jelentős alkotásai... nos mik ezek, ha nem a természetes tárgyakról alkotott közönséges benyomások szent, zárt és impozáns ikonokba öltöztetve.

A művészet kutatói

A művészet kutatói

Nehéz a dolga annak, aki manapság arra adja a fejét, hogy művészettörténetet tanul. Jelenleg Magyarországon csak két helyen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen létezik művészettörténész-képzés, ezeken a helyeken is csak szakirányként a szabad bölcsészeten belül. De miből is áll egy olyan kutató munkája, aki a művészetek történetével foglalkozik? A művészettörténet a művészetek fejlődésének történetével foglalkozik, tudományos szinten; éppen úgy, mint az irodalomtörténet. Határtudomány az esztétika és történetírás között. A művészettörténész feladata nem értékek megállapítása, hanem a művészet eseményeit kell megmagyaráznia. A művészet folyton változik, fejlődik, alakul - a műtörténész feladata a múlt művészeti korszakainak, ezek egymásutánjának, és a változások okainak a megismerése.

A nyelv eredete és a barlangrajzok

A nyelv eredete és a barlangrajzok

Bárhol jelent is meg, az emberi kommunikáció mindenütt ugyanazon metaforák, logikai szabályok és asszociációk mentén formálódott, és fő forrásai mindig az étel, a szex és a terület voltak - állítja egy olasz tudós, a 30 ezer éves barlangrajzok értelmezője.

A projektív színrajzolási módszer

A projektív színrajzolási módszer

A színjátéknak, színekkel való játéknak (FS: Farbspiel, Jeu de Couleur, Game of Colors) elnevezett módszer egy többdimenziós projektív színes rajzteszt, amelyet a szerző, W. Rapp a 90-es évek elején dolgozott ki abból a célból, hogy orvosok pszichoanalitikus képzése során a személyes analízist segítse. A módszer hasznos klinikai eszköznek bizonyult, amely kifejezi és feltárja a személyiséget, és kiindulópontul szolgálhat bármilyen pszichoterápiás folyamathoz. A vizsgált személyt 19 színes ceruza és egy grafitceruza felhasználásával hat különböző tematikus rajz elkésztésére kérjük. A színek használata Emmanuel Hammer javaslatára vezethető vissza, aki szerint a színes rajzok a személyiség mélyebb szintjét mutatják meg és gazdagabb képet adnak a beteg konfliktusairól és elhárításairól. Az elméleti háttér rendszerszemléletű (Sehringer), interaktív és pszichoanalitikus nézőpontú. Az értelmezési stratégia az impresszionisztikus-egészlegestől a részben számszerűsített értékelésig változik. A kapott eredmények inkább idiografikusak, mint nomotetikusak. A validáláshoz a Beck- és a StAI-X2 kérdőíveket használtuk. A pszichológiai betegségek diagnózisához ki kellett fejlesztenünk egy önbeszámoló kérdőívet a DSM-IV alapján, mert a klinikai gyakorlat során nyert diagnózisok elégtelennek bizonyultak a rajzi eredmények sokszínűségének értékelésére.

A rajz

A rajz

Némely jel arra mutat, hogy a rajz iránt ismét érdeklődni kezdenek az emberek. Nemcsak a nemes grafika lett hosszú idő óta ismét népszerűvé, hanem a közvetlen rajz is, a mely nincs mechanikus sokszorosításra szánva. Nálunk ezt a jelt abban az érdeklődésben véljük megpillantani, amelyet a közönség a Nemzeti Szalonban május elsején megnyílt rajzkiállítás, nemkülönben az Országos Képtár e nyári metszetkiállítása iránt mutatott. A rajz e kedvelése azokat is érdekelheti, a kik a kor lelkét tanulmányozzák: kultur-históriai adatokkal is szolgál ez a mozzanat. Minket azonban e helyen leginkább az foglalkoztat, hogy mit jelent a rajz. a művészre nézve, miképpen nyilvánul ebben a vérmér-séke, lelkének minden dispoziciója. Egyszerű módszerrel fogjuk ezt kutatni s fel fogjuk tárni az érdeklődők számára a rajz pszichológiáját, életét, erényeit. De előbb egy rövid kitérést engedünk meg magunknak. Hogy egész megdöbbentő nagyságában állíthassuk az olvasó elé a rajz jelentőségét, néhány sorban elmondunk egyet-mást a világ egyik legnagyobb rajzolójáról, Hokuszáiról.

A rajzfilm története

A rajzfilm története

A rajzfilm olyan művészeti ágazat, mely gyors egymás utánba vetített illusztrált képekkel kelti a mozgás illúzióját. A korai rajzfilmek még mindeki számára, a modern rajzfilmek azonban már jórészt gyerekek számára készültek. Éppen ezért manapság a "rajzfilm" fogalmat már nem is használják a felnőtteknek szóló (ám elkészítését tekintve rajzfilm kategóriájú) filmekre, mint pl. a japán anime filmek.

A rajzfilm története

A rajzfilm története

A rajzfilm története: A rajzfilm történetében a maihoz hasonló hatást eloször a francia Emila Reynaud hozott létre. Kézzel festette és rajzolta filmjeit celluloidra. Technikáját szabadalmaztatta és Praxinoszkópjával vetítette. Elso rajzfilmjei : Egy jó pohár sör 1889; Egy kabin körül 1894 voltak, melyeket Párizsban vetítettek. Az Egyesült Államokban Stuart James Blackton mutatta be az elso rajzfilmet (Egy arc humoros változásai) 1906-ban. Ot követte W. Mac Coy 1909-ben a Dinoszaurusz címu filmjével.

A rajzkészség fejlesztése

A rajzkészség fejlesztése

A négynapos rajztanfolyamon megdől az az előítélet, miszerint a rajztudás csupán néhány különleges képességgel megáldott személy kiváltsága. A tanfolyami résztvevők megtanulnak a képzőművész szemével látni, a képzőművész agyával gondolkodni. Visszamennek arra a pontra, ahol a művészi fejlődésben gyerekkorukban elakadtak, és újra megtalálják igazi, játékos, felfedező kedvű, kreatív énüket. Eljutnak a pálcikaembertől a valósághű portréig.

Tuti menü