Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Művészetterápia képes leírás - Rajz.tlap.hu
részletek »

Művészetterápia - Rajz.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: rajz.tlap.hu » Művészetterápia
Keresés
Találatok száma - 7 db
A projektív színrajzolási módszer

A projektív színrajzolási módszer

A színjátéknak, színekkel való játéknak (FS: Farbspiel, Jeu de Couleur, Game of Colors) elnevezett módszer egy többdimenziós projektív színes rajzteszt, amelyet a szerző, W. Rapp a 90-es évek elején dolgozott ki abból a célból, hogy orvosok pszichoanalitikus képzése során a személyes analízist segítse. A módszer hasznos klinikai eszköznek bizonyult, amely kifejezi és feltárja a személyiséget, és kiindulópontul szolgálhat bármilyen pszichoterápiás folyamathoz. A vizsgált személyt 19 színes ceruza és egy grafitceruza felhasználásával hat különböző tematikus rajz elkésztésére kérjük. A színek használata Emmanuel Hammer javaslatára vezethető vissza, aki szerint a színes rajzok a személyiség mélyebb szintjét mutatják meg és gazdagabb képet adnak a beteg konfliktusairól és elhárításairól. Az elméleti háttér rendszerszemléletű (Sehringer), interaktív és pszichoanalitikus nézőpontú. Az értelmezési stratégia az impresszionisztikus-egészlegestől a részben számszerűsített értékelésig változik. A kapott eredmények inkább idiografikusak, mint nomotetikusak. A validáláshoz a Beck- és a StAI-X2 kérdőíveket használtuk. A pszichológiai betegségek diagnózisához ki kellett fejlesztenünk egy önbeszámoló kérdőívet a DSM-IV alapján, mert a klinikai gyakorlat során nyert diagnózisok elégtelennek bizonyultak a rajzi eredmények sokszínűségének értékelésére.

Képi kifejezés és a tudattalan

Képi kifejezés és a tudattalan

A kép régibb, mint a szó. Erre utal az írástörténet: a képírás volt a közlés első eszköze. Ugyancsak kép örökítette meg az ember közlési vágyát, ábrázolási igényét, élményvilágát például az őskori barlangrajzokban. Az emberi lélek legősibb tartalmai közé tartozik a kép, mint ezt Freud is megállapította. Emlékeink legnagyobb része, álmaink, fantáziáink is vizuálisak. Az álom, a víziók, sőt a képzelet legközvetlenebb kifejezője ősidőktől fogva a kép, illetve a képzőművészet. Mi lehet bennük a közös? A tudattalan, melyből származnak.

Lélekgyógyító rajztanfolyam nőknek

Lélekgyógyító rajztanfolyam nőknek

A nőknek kidolgozott tematikában fontos helyet kapnak a zenés, asszociációs, improvizációs, illetve problémamegoldásra irányuló speciális rajzos feladatok. A komoly koncentrációt és türelmet igénylő feladatok, valamint a szórakoztató, nevettető gyakorlatok tökéletesen kiegészítik egymást. Megtapasztalhatod a rajzolás lélekgyógyító erejét, 4 nap után pedig képes leszel élethű portrét készíteni bárkiről! Rajzolás közben az ember felszabadul, szinte megszűnik körülötte a külvilág, elveszti az időérzékét, a flow katarzisélményében lehet része. Hatására fejlődik a beleélő és megérző készség, a problémamegoldó készség, nő az önbizalom.

Mi a művészetterápia?

Mi a művészetterápia?

Az élménycentrikus csoportok, egyéni terápiák különböző művészeti technikák segítségével (képzőművészet, mozgás, zene (passzív és aktív), valamint az irodalom) elősegítik, hogy a résztvevők a művészet eszközein keresztül élményeiket kifejezhessék, megragadhassák, és az élmények elemzésén, megértésén keresztül önismeretet szerezhessenek. Ezeknek a technikáknak a végrehajtásához semmilyen előképzettség nem szükséges, mert nem egy művészi alkotás létrehozása a cél, hanem az alkotás folyamata közben átélt érzelmek, asszociációk, gondolatok, az egyén belső tartalmainak a megjelenése.

Művészetterápia

Művészetterápia

Mérnökként, tanárként, természetgyógyászként, és előadónként sok emberrel találkozom, s nyugodt lelkiismerettel megállapíthatom, hogy a világ az utóbbi 50 évben gyökeresen megváltozott, s nagyon sokan értetlenül, tehetetlenül, s kétségbe esve állnak e tény előtt. Sokan nem találják helyüket, nem tudnak alkotó módon beilleszkedni, nem tudnak lépést tartani a fejlődéssel, nem tudják a megváltozott értékrendet elfogadni ebben a rohanó világban. Ennek látványos tünetei vannak, csak egyet, kettőt említsek: emberek egészségi állapota, a drog, alkohol helyzet, a politika eldurvulása, a természet tönkretétele, a művészetek felhígulása, fogyasztói társadalom kialakulása, az elidegenedés, stb.

Művészetterápia önismeret

Művészetterápia önismeret

A Szocio-terápiák nagycsaládjához tartozó, különféle művészeti eszközökkel (képző, zene, mozgás, irodalom) működő kreatív alkotói csoportokon belül (jelenleg felnőtteknek szerveződnek), a tagok saját alkotásaik, önreflexióik és a közös beszélgetések révén, önismeretüket csiszolhatják, mélyíthetik. A különféle technikák lehetővé teszik a színek, formák, textúrák, jellegek, viszonyulások, kölcsönhatások elemzéseit, így a részvétel semmiféle előképzettséget nem igényel, mert nem az esztétikai értékelés, hanem az alkotói folyamat megélése, a saját élmény általi önmegismerés a cél. A csoporttagok társas kapcsolataik minőségét is építik azáltal, hogy ki-ki felismerőbbé, megértőbbé, elfogadóbbá stb., vagyis szociálisan fejlettebbé válik az együttlétek során.

Művészetterápiás tréning

Művészetterápiás tréning

Tízalkalmas, kifejezőkészséget fejlesztő kurzusunk résztvevői különféle képzőművészeti technikák használatával rajzokat, festményeket készítenek. Minden foglalkozáson egy-egy olyan általános téma kerül előtérbe, amely felidézhet bennünk bizonyos képeket, asszociációkat, érzéseket. Ezeknek a lelki folyamatoknak, hangulatoknak a képzőművészeti eszközökkel való feldolgozása, kivetítése önismereti szempontból fontos lehet. Az agyagformázás, montázskészítés, por- és olajpasztell, tempera használata felszabadítja a bennünk szunnyadó kreatív energiákat, a közös munka, a csoporttagok visszajelzései pedig olyan összefüggéseket hozhatnak felszínre, amelyek segítenek megérteni belső történéseinket, kialakult viselkedési formáinkat, hozzáállásunkat a világhoz.

Tuti menü