Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Művészettörténet képes leírás - Rajz.tlap.hu
részletek »

Művészettörténet - Rajz.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: rajz.tlap.hu » Művészettörténet
Keresés
Találatok száma - 9 db
A művészet

A művészet

A művészet a természet megszentelése, a természeté, mely mindazoké, akik örülnek az életnek. A hinduk, asszírok, egyiptomiak, görögök - ékesen szólva - nagy művészete, a középkor és a reneszánsz művei, valamint a modernitás művészetének jelentős alkotásai... nos mik ezek, ha nem a természetes tárgyakról alkotott közönséges benyomások szent, zárt és impozáns ikonokba öltöztetve.

A művészet kutatói

A művészet kutatói

Nehéz a dolga annak, aki manapság arra adja a fejét, hogy művészettörténetet tanul. Jelenleg Magyarországon csak két helyen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen létezik művészettörténész-képzés, ezeken a helyeken is csak szakirányként a szabad bölcsészeten belül. De miből is áll egy olyan kutató munkája, aki a művészetek történetével foglalkozik? A művészettörténet a művészetek fejlődésének történetével foglalkozik, tudományos szinten; éppen úgy, mint az irodalomtörténet. Határtudomány az esztétika és történetírás között. A művészettörténész feladata nem értékek megállapítása, hanem a művészet eseményeit kell megmagyaráznia. A művészet folyton változik, fejlődik, alakul - a műtörténész feladata a múlt művészeti korszakainak, ezek egymásutánjának, és a változások okainak a megismerése.

A XVIII. század német és osztrák rajzművészete

A XVIII. század német és osztrák rajzművészete

Tartalom A rajzok jegyzéke Johann Michael Rottmayr: Szent József halála - Mária eljegyzése Melchior Steidl: Mária mennybevitele Martino Altomonte: Szent Lipót Martino Altomonte: Három vázlat az Állhatatosság allegóriájához Daniel Gran: Hat angyal Johann Christoph Handke: Mária látogatása Michelangelo Unterberger: A Szentlélek eljövetele Michelangelo Unterberger: A 12 éves Jézus a templomban Michelangelo Unterberger: Szent Mihály letaszítja a gonoszt Paul Troger: Híradás Joachimnak és Annának Paul Troger: Tájkép templommal Paul Troger: Menekülés Egyiptomba Paul Troger: Nepomuki Szent János holttestét kiemelik a Moldvából Paul Troger: Trónoló Mária a gyermek Jézussal és Szent Bernáttal Paul Troger: Krisztus Emmausban Paul Troger.

Hollandia

Hollandia

Rembrandt, Hollandia, XVII. század: a művészetek aranykora. Egy mondatban így összegezhető a bécsi Albertina nemrégiben rendezett, Rembrandt kora című kiállításának üzenete. Ebben a rövid, kijelentő mondatban azonban nagyon sok további állítás rejlik. Például az, a hogy az aranykor fundamentuma éppenséggel papírból is épülhet.

Magyar művészek rajzai

Magyar művészek rajzai

A Szépművészeti Múzeum gyűjteményei között a legifjabb keletűek egyike az, mely a magyar művészek rajzait foglalja magában. Az Esterházy - gyűjteményből, mely különben gazdag volt grafikai művekben is, ilyennemű magyar munka nem szállt örökül a múzeumra. Nem is szállhatott, mert ennek a gyűjteménynek az anyaga nem nyúlt át abba az időbe, melyben magyar grafikáról s általában magyar képzőművészetről beszélni lehet. A magyar rajzgyűjtemény legrégibb eredetű darabjai a Nemzeti Múzeumból kerültek. Innen származnak egyebek közt Zichy Mihálynak. Az ember tragédiájá"-hoz készített illusztrációi, Liezen-Mayer Sándor Tavaszi idyll"-je, id. Markó Károlynak, Markó Andrásnak, Ligeti Antalnak, Gundelfinger Gyulának több rajza és aquarellje. Ezt a kisebb csoport művet leszámítva, a gyűjtemény keletkezése és gyarapodása mint a múzeum összes modem grafikai anyagáé egészen az utolsó évtizedre esik.

Művészettörténet

Művészettörténet

A művészettörténet írásának igénye már ókori görögöknél és rómaiaknál is felbukkant. Ez három tényező együttes jelenlétén alapult: a művészet részben vagy teljesen önálló voltán, az erről kialakult esztétikai reflexión és a történelem-, történetiség-tudaton. Ismeretes, hogy az athéni demokrácia virágkorában egyes szerzők különböző stílusokról és iskolákról beszéltek, idősebb Plinius írásai pedig tartalmaznak különféle művészeti írásokat is. Ha ezeket nem is lehet teljesen a mai értelemben vett művészettörténet-tudomány részének tekinteni, páratlan források. A középkorban a művészet a vallásközpontú homogén világ részévé vált, a művészettörténet létrejöttéhez szükséges elemek együttes jelenléte az itáliai reneszánszban valósult meg ismét.

Művészettörténet - az emlékezés tudománya?

Művészettörténet - az emlékezés tudománya?

Mai 'művészettörténet' szavunk olyan idegen nyelvű kifejezések - Kunstgeschichte, histoire de l'art, history of art - fordításából ered, amelyek azt jelentik: a művészet története. A kifejezés tehát egyszerre jelenti a tudomány tárgyát és magát a tudományterületet. Lényeges, hogy mindkét szó egyes számban áll: nem különféle művészetekről, hanem a művészetről 'mint olyanról', s annak folyamatos történetéről van szó. Ilyen felfogásban először Johann Joachim Winckelmann adott ki könyvet 1764-ben, Az ókori művészet története címmel.

Művészettörténet a kezdetektől napjainkig

Művészettörténet a kezdetektől napjainkig

A legtöbben azt szeretik látni a képen, amit a valóságban is szeretnek. (...) De ez a vonzódás a szemünknek kedves dolgokhoz könnyen buktatóvá lehet, mert esetleg elutasítunk egy művészi munkát csak azért, mert kevésbé tetszetős. (...) A szépséggel különben is baj van, mert állandóan változik az ízlés, felfogás abban a tekintetben, hogy mi a szép. (...) A szokásokhoz, előítéletekhez való ragaszkodás a legfőbb akadálya annak, hogy a remekművekben gyönyörködni tudjunk. Ha az ismerős témát nem a megszokott előadásban látjuk azt mondjuk, nem jó.

Művészettörténet tanítása

Művészettörténet tanítása

A művészeti stílusok, korszakok bemutatásával, műalkotások befogadásával, értelmezésével foglalkozó esztétikai nevelési terület. Ugyanúgy mint a XX. sz. folyamán kialakuló művészettört. tud., kezdetben a műv.-tört.-hez kötődően jelent meg az oktatásban, majd a rajztanítás hoz kapcsolódóan (műalkotások ismertetése). ? A műpártoló amatőr, a ?dilettante? képzésében már a XVII. sz.-ban megjelent, a műalkotásokat üvegfestményeken v. gipszmásolatokon mutatták be. 1895 és az 1920-as évek között az amerikai Louis Prang kezdeményezte Képtanulmányi Mozgalom színes nyomatokat használt az összehasonlító stíluselemzésen alapuló, kronologikus művészettörténet tanításának első programjaiban. Az 1900-as évektől a műalkotások elemzése része a m. népisk.-i és a polg. isk.-i tananyagnak, ahol a műveket az erények és a bűnök, az antik mítoszok és a Biblia jeleneteinek illusztrációiként mutatták be.

Tuti menü